Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden;

Inschrijven

-Het inschrijfgeld wordt overgemaakt naar de volgende rekening; NL14 RABO 0326492879 ten name van T.B Hemstra voetbalvereniging Gavc (penningmeester).

– Een inschrijving is definitief de algemene voorwaarden geaccepteerd zijn en het formulier is ingevuld. Als de betaling van het inschrijfgeld is gedaan, is restitutie van gelden niet mogelijk;
– Indien het evenement, ook na verplaatsing wordt afgelast, vindt er restitutie van het inschrijfgeld plaats minus € 10,- gemaakte kosten.

-Tot twee weken voor het event, is afmelden met een geldige reden mogelijk. Hierbij is te denken aan een ernstige blessure, gebroken been of ziekte.

Deelname

– Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
– De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor (dekking van) schade aan personen en/of schade dan wel verlies van materiaal / eigendommen;
– In het geval van personen geldt dit voor personen die aan het evenement deelnemen en/of personen die het evenement bezoeken;
– Beeldmateriaal van het evenement kan gebruikt worden voor publicatie. Indien een ouder of deelnemer hier bezwaar tegen heeft, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de organisatie.

Afgelasting

– Indien het evenement wordt afgelast i.v.m. onvoorziene omstandigheden, is er een mogelijkheid dat het kamp verschoven wordt naar de naar de herfstvakantie;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten om aan het evenement te kunnen deelnemen;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.

Organisatie voetbalkamp GAVC

Gavc.maxhof@gmail.com

Telefoon:

Jens van der Heide         06-37410030

Max Hof                       06-57095006